• Slide 1
Nói tới Tiên phong
Nghĩ đến
vải chống tĩnh điện
Đăng ký nhận cataloge
Đăng ký để nhận catalog vải chống tĩnh điện từ Tiên Phong:
Đăng ký

Sản phẩm

F816
F816
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F815
F815
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F814
F814
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F813
F813
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F812
F812
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F811
F811
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F810
F810
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F809
F809
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F632
F632
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F631
F631
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F630
F630
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F629
F629
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F628
F628
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F627
F627
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F623
F623
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
F622
F622
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 20.000 đ
FK16
FK16
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK15
FK15
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK14
FK14
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK13
FK13
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK12
FK12
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK11
FK11
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK10
FK10
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FK08
FK08
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 55.000 đ
FM16
FM16
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM15
FM15
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM14
FM14
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM13
FM13
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM12
FM12
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM11
FM11
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM10
FM10
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
FM09
FM09
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 75.000 đ
Công ty tnhh vải tiên phong
Địa chỉ:
Phòng 1103, tòa nhà N10, KĐT Dịch Vọng Mới, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84.4 - 3998 5123 - Fax: 84.4 - 3538 0542
Email: contact@tienphongfabric.com - Webiste: www.tienphongfabric.com

Mạng xã hội liên kết
Youtube Twitter Facebook
Copyright © 2015 công ty TNHH vải Tiên Phong Thiết kế websiteSEO - Tất Thành
Đang online: 2
Tổng số truy cập: 23.966