• Slide 1
Nói tới Tiên phong
Nghĩ đến
vải chống tĩnh điện
Đăng ký nhận cataloge
Đăng ký để nhận catalog vải chống tĩnh điện từ Tiên Phong:
Đăng ký

Sản phẩm

F816
F816
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F815
F815
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F814
F814
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F813
F813
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F812
F812
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F811
F811
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F810
F810
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F809
F809
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F808
F808
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F807
F807
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F806
F806
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F805
F805
Chất liệu: 98% Polyester + 2% sợi carbon
Giá: 23.500 đ
F632
F632
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F631
F631
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F630
F630
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F629
F629
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F628
F628
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F627
F627
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F623
F623
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F622
F622
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F621
F621
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F620
F620
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F619
F619
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
F618
F618
Chất liệu: 99% Polyester + 1% sợi carbon
Giá: 19.500 đ
FK16
FK16
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK15
FK15
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK14
FK14
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK13
FK13
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK12
FK12
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK11
FK11
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK10
FK10
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK08
FK08
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK07
FK07
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK06
FK06
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK05
FK05
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FK04
FK04
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 51.000 đ
FM16
FM16
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM15
FM15
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM14
FM14
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM13
FM13
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM12
FM12
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM11
FM11
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM10
FM10
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM09
FM09
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM08
FM08
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM07
FM07
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM06
FM06
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
FM05
FM05
Chất liệu: 69% Polyester + 30% cotton + 1% sợi carbon
Giá: 69.000 đ
F415
F415
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F414
F414
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F413
F413
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F411
F411
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F410
F410
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F409
F409
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F408
F408
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F407
F407
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F406
F406
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F405
F405
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F404
F404
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
F403
F403
Chất liệu: 99% Cashmere nhân tạo + 1% sợi carbon
Giá: 35.000 đ
FO04
FO04
Chất liệu: 65% Polyester + 34% Viscose + 1% sợi carbon
Giá: 74.000 đ
FO03
FO03
Chất liệu: 65% Polyester + 34% Viscose + 1% sợi carbon
Giá: 57.000 đ
FO02
FO02
Chất liệu: 65% Polyester + 34% Viscose + 1% sợi carbon
Giá: 57.000 đ
FO01
FO01
Chất liệu: 65% Polyester + 34% Viscose + 1% sợi carbon
Giá: 57.000 đ
Công ty tnhh vải tiên phong
Địa chỉ:
Phòng 1103, tòa nhà N10, KĐT Dịch Vọng Mới, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84.4 - 3998 5123 - Fax: 84.4 - 3538 0542
Email: contact@tienphongfabric.com - Webiste: www.tienphongfabric.com

Mạng xã hội liên kết
Youtube Twitter Facebook
Copyright © 2015 công ty TNHH vải Tiên Phong
Đang online: 3
Tổng số truy cập: 51.675